Prinsesse Alexandrines Alle

Prinsesse Alexandrines Alle

Sandstensbelægning og chaussesten i buer Denne flotte villa i Charlottenlund har efter en total istandsættelse, fået udført ny have. De to belægningstyper harmonere perfekt sammen og bryder samtidig den store flade og skaber nye rum.  
Frydendalsvej

Frydendalsvej

Skybrudssikring og nyt haveanlæg Denne smukke villa på Frederiksberg har fået udført skybrudssikring i form af nye brønde til afvanding, gennemgang og reparation af eksisterende kloak, samt ny belægning i teglklinker med det rette fald omkring bygningen. Derudover...