Degnegården – Nordvest

Beskrivelse

Gårdsanering med etablering af nedgravet affaldsløsning, boldbur, legeplads opholdsområder og nye cykel og renoveringsskure

I samarbejde med Landskabsarkitekterne Roskilde udførte Sven Bech denne gårdsanering, hvor arealerne blev optimeret til nutidens behov – til glæde for alle ejendommens beboere.

Projekt:

Degnegården

Udførelsesår:

2023

Bygherre:

FSB

Landskabsarkitekt:

Landskabsarkitekterne Roskilde

Entreprisesum:

7.900.000,00 kr.