Autoriseret kloakmester

Sven Bech A/S er et autoriseret kloakfirma, og som kloakmester løser vi alle opgaver på dit kloaksystem, herunder rotteskader og kloakskader. Vi kan også anlægge kloakker, dræn og LAR-anlæg, ligesom vi udfører tv-inspektion, spuling af kloak, rensning af brønde, samt kloakreparationer.

Kort sagt kan vi klare alle opgaver inden for kloakservice. Vi råder i dag over 20 ansatte i vores kloakafdeling, og mange års erfaring og specialuddannet personale gør, at vi fuldt ud kan honorere de krav, der stilles til godkendt kloakarbejde.

Kontakt

Kloakarbejde

Autoriseret kloakmester

Medlem af Danske Kloakmestre

Sven Bechs autoriserede kloakafdeling er medlem af Danske Kloakmestre og dermed omfattet af deres garantiordning, som dækker kundens eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde. Det giver dig som kunde en ekstra tryghed og sikkerhed for, at alt arbejde udføres professionelt og efter bogen. I vores arbejde tager vi desuden stort hensyn til miljøet og klimaforandringerne, som kan have en stor indflydelse på både kloak- og afløbssystemernes funktioner.

Skal vi hjælpe dig?

Vores dygtige medarbejdere har stor erfaring med alt fra stoppet kloak og kloakskader. De står klar til at hjælpe dig med din kloakopgave, så har du brug for en kloakmester, er du velkommen til at kontakte os. Ring på telefon 39 68 06 55 eller send en mail til [email protected]. Vi hjælper kunder på hele Sjælland og har udført meget arbejde i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, København og Nordsjælland.

Garanti

Danske Kloakmestre

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom.

Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller ved indgåelse af forligsaftale
Fejl ved materialer/produkter er ikke omfattet af Garantiordningen

De Grønne Kloakentreprenører

Sven Bech A/S er medlem af De Grønne Kloakentreprenører, der er brancheorganisation for autoriserede kloakmestre.
De Grønne Kloakentreprenører adskiller sig fra andre kloakmester-foreninger ved at have særligt fokus på lavteknologiske spildevands-løsninger og LAR-lokal afledning af regnvand. Af hensyn til miljøet indgår jord og planter ofte i vores løsninger.

Certificeringsordningen hviler på følgende to hoved søjler:

1. Uddannelse og efteruddannelse
2. Kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol

Udover de to hoved søjler underlægges de tilsluttede virksomheder en stikprøvekontrol af den kontrolinstans, som virksomheden i forvejen er tilsluttet på kloakområdet.

Kravspecifikationer
Kravspecifikationer omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område.

Kravspecifikationer omhandler følgende:

  • Krav til kontrolinstansens kontrol og omfanget af egenkontrol
  • Certificeringens gyldighedsområde
  • Krav til virksomheden
  • Krav til virksomhedens dokumentation
  • Krav til virksomhedens medarbejdere
  • Andre krav i tilknytning til arbejdets udførelse
  • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
  • Forsikringsforhold
  • Ansøgning om certificering
  • Registrering hos relevante myndigheder