Ottilia Jakobsens Plads

Beskrivelse

Byrum med etablering af vandkunst, belægninger, trapper, jernkanter og beplantning

I den nye spændende bydel – Carlsberg Byen, udførte vi dette byrum hvor den oprindelige kilde man brugte til ølbrygning engang udsprang. Under den flotte belægning med de store betonfliser, hvor en enkelt flise i sig selv udgør 3 m² har vi nedgravet en kæmpe vandtank på 40 m³ til opsamling af vand fra vandtæppet, og vandrenden som symbolisere den oprindelige vandkilde.

Projekt:

Ottilia Jakobsens Plads

Udførelsesår:

2020

Bygherre:

Carlsberg Byen

Landskabsarkitekt:

WERK

Entreprisesum:

16.000.000,00 kr.