Smedetoften

Beskrivelse

Nyt byrum med lysende glorie

Et nyt byrum skulle skabes på smedetoften i Nordvest. Under projekteringen er beboer kommet med på råd, og der blev skabt en dialog omkring hvilken ønsker der var til fornyelsen af byrummet. Entreprisen har bestået af etablering af nye belægninger samt stier udført primært i klinker. Der er foretaget rydnings arbejde og genetablering af ny beplantning. Beplantningen i byrummet er skabt efter det vilde udtryk. Der er efterfølgende i entreprisen blevet lagt vægt på at skabe et mangfoldigt område, og lagt vægt på rene og arkitekttur med en lang levetid.

Projekt:

Smedetoften

Udførelsesår:

2020-2021

Bygherre:

Københavns kommune

Landskabsarkitekt:

1:1 Landskab

Entreprisesum:

6.700.000,00