Stubkaj – Nordhavn

Beskrivelse

Opbygning af taghave på dæk med belægning, beplantning, automatisk vandingssystem og sedumtag

I samarbejde med byggefirmaet BGB har vi udført dette taghaveprojekt i Nordhaven, KBH. Gårdhaven som ligger i 1. sals højde og hævet over stue niveau er opbygget på dæk med dertil hørende opbygning. Alle materialer (jord, grus, fliser, planter og sedum) er løftet ind med 60 m. spiringskran henover 5. sals højde.

Projekt:

Stubkaj

Udførelsesår:

2022

Bygherre:

Walls og Nordkranen

Landskabsarkitekt:

WERK

Entreprisesum:

Ca. 4.000.000 kr.